درباره ما

گروه پارسيان به عنوان يك گروه پيشگام ايراني همزمان با گسترش توانمنديها و فعاليتهاي خود در زمينه‌هاي طراحي، تأمين تجهيزات و اجراي پروژه هاي برق‌رساني صنعتي، در صنایع پالایشگاهی ، پتروشیمی ،گاز ،همچنین خطوط قطارهاي شهري و حومه‌اي و برقي كردن خطوط ريلي؛ خطوط انتقال نيرو، پستهاي فشارقوي و فشار متوسط، نيروگاهها، اتوماسيون صنعتي و ابزار دقيق با كارفرمايان مختلف در داخل و خارج از كشور، در حال حاضر يكي از بزرگترين گروه شركت ‌هاي پروژه هاي كليدگردان ايراني در اين زمينه مي باشد. سوابق ، بيانگر رضايت كارفرمايان از عملكرد اين گروه در پروژه‌هاي اجراء شده مي‌باشد.

آرشيو خبر

شركت در سي و دومين كنفرانس بين المللي برق ايران . تاريخ برگزاري يكم تا سوم آبان 1396

thumb2

شركت در هفدهمين نمايشگاه بين المللي برق ايران- سيزدهم تا شانزدهم آبان ماه سال 1396- سالن 38

thumb2

شركت در سي و يكمين كنفرانس بين المللي برق ايران . تاريخ برگزاري سوم تا پنجم آبان 1395

thumb2

شركت در شانزدهمين نمايشگاه بين المللي برق ايران- پانزده تا هجده آبان ماه سال 1395- سالن 38