سيستم حمل و نقل ريلي

شرکت توسعه ریل نیروی پارسیان از شرکتهای عضو گروه پارسیان برای از بین بردن خلاء ارتباطی بین صنعت تولید نیرو و صنایع مختلفی مانند حمل ونقل ریلی در کشور و منطقه خاورمیانه بعنوان یک پیمانکار عمومی EPC تاسیس شده است.

این شرکت ماموریت برقرسانی به صنایع در پروژه های نوسازی و ارتقاء سیستم موجود قطارهای برقی، حمل نقل درون شهری، قطارهای سریع السیر, مونوریل و برقی کردن خطوط راه آهن موجود را برعهده دارد.

Placeholder image