سيستم انتقال قدرت

شركت پيمان خطوط گستر بعنوان شركت هاي همكار در گروه پارسيان با بهره‌گيري از متخصصان با تجربه اين صنعت توانسته است در زمينه ايجاد شبكه‌ها مخابراتي اختصاصي صنايع كشور به منظور ارتباطات در زمينه هاي مختلف شامل Data, Speech, Picture, Voice و همچنين حفاظت از راه دور براي مقاصد كنترل و ديسپاچينيگ شبكه‌هاي آب و برق, نفت و گاز و راه‌آهن فعاليت نموده و تاكنون پروژه‌ها متعددي را باموفقيت به اتمام رسانده است.

اين شركت توانسته است با انجام كليه امور لازم جهت اتوماسيون پست به صورت كاملا يكپارچه و بهم پيوسته، هزينه‌هاي پروژه را به نسبت زيادي كاهش داده و ضمن برآورده‌سازي نيازهاي طرح، امكانات نگهداري و پشتيباني مناسب پروژه‌ها را در آينده فراهم سازد.

Placeholder image

فعاليت‌ها

نفت،گاز و پتروشيمي

ادامه مطلب

سيستم انتقال قدرت

ادامه مطلب

سيستم حمل و نقل ريلي

ادامه مطلب

توليد برق

ادامه مطلب

مجتمع صنعتي

ادامه مطلب