توليد برق

طیف خدماتی که توسط مجموعه گروه پارسيان ارائه می‌گردد شامل طراحی مهندسی اعم از مفهومی، پایه وتفصیلی، تامین تجهیزات، اجرا و مدیریت پروژه‌های صنعتی است.

شركت توسعه نیروگاهها و صنایع پارسیان بعموان يكي از شركتهاي گروه پارسيان با هدف فعالیت در زمینه توسعه صنایع زیربنایی همچون نیروگاه، نفت، گاز، پتروشیمی و سیمان تاسیس شده و تاكنون با تلاش مستمر به اهداف با ارزشی در این راستا دست یافته و نیازهای كارفرمایان متعددی را برآورده ساخته است.

Placeholder image