نفت،گاز و پتروشیمی

گروه پارسیان با داشتن تجربه ای قرین به بیست سال در زمینه خدمات نفت ،گاز و آب وبرق،در حال حاضر بعنوان پیمانكار EPC در حال برنامه ریزی برای گسترش كسب و كار در این زمینه می باشد.
شركت توسعه پستهای فشار قوی پارسیان بعنوان یكی از شركت های گروه پارسیان بزرگترین شركت پیمانكار عمومی در پروژه های انتقال نیرو و پستهای فشار قوی و صنعتی در منطقه خاور میانه می باشد.

Placeholder image

شركتهای تابعه

شركت پارسیان توسعه نیروگاهها و صنایع

پیمانكار عمومی در پروژه‌‌های تولید انرژی و صنایع نیروگاهی

شركت پارسیان توسعه پستهای فشار قوی

پیمانكار عمومی در پروژه‌های انتقال و پستهای فشارقوی

شركت پیمان خطوط گستر

پیمانكار عمومی در پروژه‌های خطوط انتقال انرژی و سیستم‌های حفاظت و كنترل نیومریك در پستهای فشارقوی

شركت توسعه ریل نیروی پارسیان

پیمانكار عمومی جهت برق رسانی صنایع در پروژه های نوسازی و ارتقاء سیستم الكتریكی قطارهای برقی