پروژه خط 4 متروي تهران

Placeholder image

مسيراصلی خط از ايستگاه اكباتان (ارم سبز) تا ايستگاه شهيد كلاهدوز بطول 22 كيلومتر

 • طول تونل احداث و بهره‌برداري شده : 22 كيلومتر
 • تعداد ايستگاه : 19 ايستگاه (كليه ايستگاه ها زير زميني مي باشد)
 • تعداد ايستگاه بهره برداري شده : 19 ايستگاه
 • تعداد پايانه و پاركينگ : 2 مجموعه
 • تعداد پست برق فشار قوي : 3
 • طول انشعاب خط تا فرودگاه مهرآباد : حدود 3 كيلومتر با 3 ايستگاه (در حال بهره‌برداري)
 • طول توسعه غربی خط تا منطقه جنت آباد : حدود 4 کيلومتر با 3 ايستگاه(در حال اجرا)

وضعيت پيشرفت فعاليت هاي اجرايي خط 4 مترو:

 • كل مسير به همراه 19 ايستگاه‌ در حال بهره‌برداري مي‌باشند.
 • عمليات احداث باقيمانده هواكش‌‌هاي ميان تونلي، پايانه افسريه، پاركينگ اكباتان و 1 پست برق در حال انجام است.
 • نصب و بهره برداری از 164 دستگاه پله برقی در خط 4 و 18 دستگاه در بخش فرودگاه
 • پست برق اميرکبير در حال بهره‌برداري مي‌باشد.
 • با اتمام عمليات احداث انشعاب خط 4 به فرودگاه مهرآباد در اسفندماه 1394 اين بخش در حال بهره‌برداري بوده و همچنين احداث توسعه غربي خط 4 به سمت جنت آباد درحال انجام است.
 • تكميل مراحل تامين و نصب و راه اندازي تجهيزات باقيمانده در مسير، ايستگاه‌ها و پايانه افسريه در جربان می‌باشد

رديف كد ايستگاه نام ايستگاه موقعيت ايستگاه وضعيت ايستگاه
1 A4-4 (ارم سبز)اكباتان بهره‌برداري شده
2 A4-3 شهرك اكباتان محوطه فضاي سبز شهرك اكباتان بهره‌برداري شده
3 A4-2 بيمه جاده مخصوص كرج -تقاطع خيابان بيمه دوم بهره‌برداري شده
4 A4 ميدان آزادي ميدان آزادي، محوطه ترمينال غرب تهران بهره‌برداري شده
5 B4 استاد معين خيابان آزادي، تقاطع خيابان نورشهر بهره‌برداري شده
6 C4 دكتر حبيب الله خيابان آزادي، تقاطع خيابان دكتر حبيب الله بهره‌برداري شده
7 D4 شادمان خيابان آزادي تقاطع خيابان سهرورد شرقي بهره‌برداري شده
8 E4 توحيد خيابان آزادي تقاطع خيابان توحيد و نواب بهره‌برداري شده
9 F4 ميدان انقلاب اسلامي ميدان انقلاب اسلامي بهره‌برداري شده
10 I3G4 وليعصر (عج) خيابان انقلاب - تقاطع خيابان وليعصر (عج) بهره‌برداري شده
11 I4 فردوسي ميدان فردوسي بهره‌برداري شده
12 K1J4 دروازه دولت خيابان انقلاب - تقاطع خيابان سعدي بهره‌برداري شده
13 P2K4 دروازه شميران خيابان ابن سينا - ميدان ابن سينا بهره‌برداري شده
14 M4 ميدان شهداء خيابان پيروزي، تقاطع خيابان 17 شهريور بهره‌برداري شده
15 N4 شيخ الرئيس خيابان پيروزي، چهارراه شيخ الرئيس بهره‌برداري شده
16 O4 پيروزي خيابان پيروزي، قبل از خيابان شهيد حسن پورمند بهره‌برداري شده
17 P4 نبرد خيابان پيروزي، چهارراه كوكاكولا بهره‌برداري شده
18 Q4 نيرو هوايي خيابان پيروزي، بين خيابانهاي 4 و 5 نيروي هوايي بهره‌برداري شده
19 R3 شهيد كلاهدوز ضلع شرقي بزرگراه افسريه، تقاطع خيابان پيروزي بهره‌برداري شده