پروژه خط 3 متروي تهران

Placeholder image

مسير خط از بزرگراه آزادگان (جنوب‌غرب تهران) تا منطقه ازگل و نياوران (شمال شرق تهران) بطول حدود 37 كيلومتر

 • طول تونل احداث شده :حدود 37 كيلومتر
 • تعداد ايستگاه : 28 ايستگاه (كليه ايستگاه ها زير زميني مي باشد)
 • طول مسير بهره‌برداري شده : حدود 37 كيلومتر
 • تعداد ايستگاه بهره‌برداري شده : 18 ايستگاه
 • تعداد پايانه و پاركينگ : 2 مجموعه
 • تعداد پست برق فشار قوي : 3 مجموعه

وضعيت پيشرفت فعاليت هاي اجرايي خط 3 مترو:

 • كل مسير خط 3 حدفاصل بزرگراه آزادگان تا شهرك قائم بطول حدود 37 كيلومتر با 18 ايستگاه در حال بهره‌برداري مي‌باشد.
 • با اتمام ساخت و حمل دستگاه حفارتونل، ترخيص و حمل به كارگاه و مونتاژ آن، تاكنون 6743 متر تونل با دستگاه TBM اجرا شده است.
 • اتمام كار دستگاه حفار و دمونتاژ آن.
 • احداث كارخانه توليد سگمنت (قطعات بتني بدنه تونل) به پايان رسيده و تاكنون بالغ بر 44658 قطعه سگمنت توليد شده است.
 • عمليات تكميلي اجرايي در ايستگاه‌هاي راه‌اندازي نشده مسير و احداث پايانه آزادگان ادامه دارد.
 • نصب، تست و راه‌اندازي 159 دستگاه پله برقي.

رديف كد ايستگاه موقعيت ايستگاه وضعيت ايستگاه درصد پيشرفت
1 A3-3 بزرگراه آيت اله‌سعيدي،محدوده خيابان حيدري بهره‌برداري شده 100% 
2 A3-2 بزرگراه آيت اله‌سعيدي،محدوده خيابان خلازير بهره‌برداري شده 100% 
3 A3-1 بزرگراه جوانه، محدوده خيابان ورزش بهره‌برداري شده 100% 
4 A3 بزرگراه جوانه، محدوده خيابان مهران بهره‌برداري شده 100% 
5 B3 بزرگراه جوانه، محدوده خيابان‌هاي قلعه‌مرغي و زمزم بهره‌برداري شده 100% 
6 B3-1 حدفاصل پل جواديه و ميدان رباط‌كريم بهره‌برداري شده 100% 
7 C3 ميدان راه‌آهن بهره‌برداري شده 100% 
8 D3L7 خيابان‌ ولي‌عصر(عج)، تقاطع خيابان مولوي در مرحله اجرا 44.3% 
9 F3 خيابان‌ ولي‌عصر(عج)، ميدان منيريه بهره‌برداري شده 100% 
10 G3 خيابان‌ ولي‌عصر(عج)، تقاطع خيابان امام خميني(ره) بهره‌برداري شده 7% 
11 I3G4 خيابان‌ ولي‌عصر(عج)، تقاطع خيابان انقلاب بهره‌برداري شده 100% 
12 K3N6 ميدان‌ ولي‌عصر(عج) بهره‌برداري شده 100% 
13 L3 خيابان‌ ولي‌عصر(عج)، تقاطع خيابان فاطمي (شهداي رسانه) بهره‌برداري شده 100% 
14 M3 خيابان‌ شهيد بهشتي، تقاطع خيابان خالد‌اسلامبولي بهره‌برداري شده 100% 
15 O1N3 خيابان‌ شهيد بهشتي، محدوده خيابان شهيدمفتح بهره‌برداري شده 100% 
16 O3 خيابان‌ شهيد بهشتي، محدوده خيابان يوسفي بهره‌برداري شده 100% 
17 P3 خيابان‌ شهيد بهشتي، تقاطع خيابان شريعتي در مرحله اجرا 89.5% 
18 Q3 بزرگراه شهيد صياد شيرازي، محدوده مسيل باختر در مرحله اجرا 90.7% 
19 R3 بزرگراه شهيد صياد شيرازي، محدوده خيابان خواجه عبداله انصاري بهره‌برداري شده 100% 
20 S3 بزرگراه شهيد صياد شيرازي، محدوده بزرگراه شهيد همت بهره‌برداري شده 100% 
21 T3 بزرگراه شهيد صياد شيرازي، محدوده خيابان شهيد موسوي در مرحله اجرا 84.6% 
22 U3 بزرگراه شهيد صياد شيرازي، محدوده خيابان مغان در مرحله اجرا 79.3% 
23 V3 ميدان نوبنياد بهره‌برداري شده 100% 
24 W3 خيابان موحد دانش(اقدسيه) در مرحله اجرا 68.2% 
25 X3 بزرگراه لشگرك، تقاطع بلوار ارتش در مرحله اجرا 80.5% 
26 Y3 ميدان اول شهرك قائم بهره‌برداري شده 100% 
27 W3 پاركينگ پارك نياوران در مرحله اجرا 7.9%