صنايع

گروه پارسیان موفق به اخذ قراردادهای بسیاری در زمینه برق رساني به صنايع فولاد و مس از جمله پروژه‌هاي فولاد بردسير، فولاد زرند ايرانيان، گل گهر سيرجان، فولاد ني ريز، مس خاتون آباد و..همچنين برق رساني درصنعت سیمان از قبيل پروژه‌هاي سیمان لارستان ،سیمان فیروزکوه ، سیمان دلیجان ، سیمان آذربایجان، سیمان شهر کرد، سیمان تهران، سیمان منددشتی و... شده است. امید است در راستای این همکاری، گامهای موثرتری برداشته شود.

Placeholder image